Marathi: Naukar ani Maal-kin

August 10, 2006

Tagda Naukar ani Malkachi mulgi dogha ekte ghari. Tarun mulgi naukrakadun zhavun ghete.Language: Marathi

Prakash: solid zhavada nokar ani tashich khaj asaleli malkinichi mulagi
Prakash: solid maal
Prakash: gaccha bharaleli
Priya: 17 -18 varshachi
Prakash: ho
Prakash: kovali
Priya: naukarcha naav
Prakash: sugandh
Prakash: solid zhavada
Prakash: ranati
Prakash: dolyat zhavada bhav
Prakash: chavat
Prakash: ani mulgi kashi?
Priya: ekdum ain vayat aleli
Prakash: ohhh
Priya: mast tamtamit 34 che ambe
Priya: mast tight gaand
Priya: rasal hooth
Prakash: chotishi
Priya: lamb kesh
Prakash: gand
Prakash: tokade kapade
Prakash: dakhvayachi hous
Prakash: lavadyavar najar
Priya: ummmmm naukracha naav kay asnaar
Prakash: prakash
Prakash: ani mulicha?
Priya: tu saang
Prakash: tina
Prakash: maal
Prakash: bharaleli
Priya: ummmm
Prakash: javani jabardast
Prakash: mi solid chavat
Prakash: kayam aardhya chaddit
Priya: mee he natnya muradunya madhe patait
Priya: hup mula majya maage maage firat astat mala
Priya: patavnyachya prayatna kartat
Prakash: ani bamboo latakalela
Priya: mee he ekdum garam hot porgi
Priya: double meaning wale dailogues marnari
Prakash: mala gaand zhavayala avadate
Prakash: mi baherun ghari yenar tevha mala malak malkin baher gaditun jatana distat
Prakash: ani darat tu ubhi asates
Prakash: mi tagada,ranati javan
Priya: mee tujya kade bagate
Priya: ani hotanvarun jeeb firavte
Prakash: mazhya hatat bajarachi pishvi asate
Prakash: mi hasato
Priya: arre prakash de mee tula madat karte
Prakash: mi daravar yeto ani vicharato malak kuthe gele
Priya: aai baba don divas baher gele aahet
Priya: shodat hote tula kahi kaam hota mhanale
Priya: nantar sangitla maaji kalji ghe mhanun
Prakash: mi tula pishvi deto ani haluch hatachya botancha v shape kkarun madhun jibh ghusavato ani ti halavato
Priya: mee ekdum javal yete
Priya: kay re ghesil na maaji kalji?
Prakash: kalji?
Prakash: gheto ki
Prakash: sangshil tashi gheto tuzhi
Prakash: mi chavat hasato
Prakash: gheu deshil na?
Prakash: kalji?
Priya: ho aata aai babane sangitla tar gheuu dili pahije na
Priya: kalji
Priya: me aikla tee bajuchi naukrani shevanta teechi sudha kalji kartos tu
Prakash: karavi lagate
Prakash: mazhyakade danda aahe jada tyane gheto mi kalji
Priya: shevanta radat hoti tya divshi
Priya: tu hota na teechya barobar
Prakash: mala gheshil ka jara aat? mi darat asato
Priya: outhouse madhe
Prakash: aga ho tila danda sahan zhala nahi
Priya: arre ye na mee thamabavla thodich aahe
Priya: marlas ka tila
Prakash: mi nako mhanat asatana ghetala tine
Prakash: mi nahi marala tilach hava hota dandyacha mar
Prakash: jad dandyane marala tar laganar nahi
Priya: aaga aai ga mhanun ordat hoti
Prakash: ho na
Priya: asi kalji ghetos hoy
Prakash: tu kasa aaikalas?
Priya: marlis ki marli teechi
Priya: mala disat hoti na tee zameenevar padleli
Priya: pan tevdach disat hota
Prakash: ani kahi pahilas ka ajun?
Prakash: mazha danda?
Prakash: to nahi pahilas na?
Priya: nahi mala nusta teech disat hoti vihalat
Prakash: tu kay ghatala asanar?
Priya: frock
Priya: chota
Priya: mandya bhargach disat aahe
Prakash: ani var?
Prakash: tight frock
Priya: ho nusta frock
Priya: bra ajun ghalat nahi
Priya: panty aahe ekdum silky
Prakash: mi tuzhya magun aat yeto ani magun gand pahato
Prakash: tu thumkat chalat asates
Prakash: chaltana gand halat asate
Priya: frock la chikatli aahe gaand
Priya: aapan dogha kitchen madhe yeto
Prakash: tu bas mi jevan banavun yeto …. mi mhanato
Prakash: mazha bamboo khali tight zhala asato
Prakash: jasa kahi chain fadun baher yeil
Prakash: ani chotya chadditun disat asato
Prakash: kela kadak
Prakash: solalela
Priya: mee javal yete
Priya: ani tula mhante
Priya: maaji he asich kalji ghenar ka?
Prakash: mala tuzhya kovalya javani cha vaas yeto
Prakash: mast sugandha
Prakash: ved lavanara
Prakash: kacchya kalicha
Prakash: pan tu oradalis tar?
Prakash: mazha danda pelvel ka
Priya: shevanta la pelavla na
Priya: pan mala ka marshil tu?
Prakash: ti jara vayane mothi aahe na
Priya: mee he lahan nahimhane
Priya: 16 varshachi kovli awaan aahe mee
Prakash: marnar nahi dakhaven pahile danda
Priya: jawaan
Prakash: kay aahe tuzhyat asa mi tula chidavato
Priya: ani danda dakvun kay karnar
Priya: shalechi sagli pora fida aahe majyavar
Prakash: avadala tar tula khelayala denar
Prakash: asa kayaahe fida honya sarakha
Prakash: mi chadun otyavar basato
Prakash: pay fakvun
Prakash: lavada dakhavat
Prakash: mazhya payanmadhe lavada fana kadun ubha aahe
Prakash: mala tar kahi disat nahi mi chidavat mhanato
Priya: mee sundar aahe
Prakash: aahes na
Priya: mag tya shevanta madhe kay dista tula
Prakash: tuzhya kay aahe te mala disat nahi ajun jara spasta dakhav ki
Prakash: mi tula ajun petavato
Prakash: ani mazha lavada dakhavato bagh mazha danda
Priya: mee frock cha magun zip kadte
Priya: ani frock varun kadte
Prakash: ohhh
Priya: hey ambe aahet na
Prakash: ohhhh
Prakash: mi haluch hatane aambe pakadato
Prakash: wa khup mothe aahet..koni chokhale ka/
Priya: mee lajate
Priya: ani kay kela ya karnanane oshalte
Prakash: ani manuke dabato
Priya: manenen nahi bolte
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: ehhhh halu na
Priya: kithi jorat dabtos
Prakash: mag kay karu?
Prakash: kasa karu tuch sang
Prakash: ase aambe mi tar pahile nahit
Prakash: shevantache aambe evadhe mothe nahit
Priya: mala kay mahit kay kartat
Priya: mee divchat bolte tula
Prakash: mi tula khaskan mazhya javal odhato
Priya: mee lajene pani pani hote
Priya: ummmm shevanta saarkhi stiti maji he honar vatatat
Prakash: ani tula valavato ani magun aambe dabato
Prakash: mi otyavar basaloy ani magun tuzhe aambe dabtoy
Prakash: eka hatane mi mazha lavada dabu lagato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaga aai ga
Prakash: mi tuzhe hat mage gheto ani avalato
Priya: mee dole band karun anand ghet aahe
Priya: aaga aai ga
Prakash: aaj javani lutnar mi tuzhi
Priya: aare kithi nirdayi aahes re
Prakash: bagh mazha danda kay karto te
Prakash: mi tula tashich khali basavato ani tula mazhi chaddi kadhayala sangato
Prakash: mi tuzhe kes eka hatane dharale aahet
Priya: mee tujhi chaddi kadu lagate
Priya: aat madhye underwearach nahi
Prakash: bagh kasa aahe mazha naag
Priya: mee bagun hairan hote
Priya: mee tuja bulla chaddi baher kadte
Priya: ani avak hote
Prakash: ani mazha nagoba bhaskan baher yeto
Prakash: kala saap
Prakash: mi to tuzhya othanvar marato
Prakash: jad,lamb
Priya: mee nagacha marane dole band karte
Priya: ummm ummmm kay he prakaash
Priya: hey kay aahe itka motha
Prakash: hatane gole dabat ahe
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: shevanta mhanun radaychi
Prakash: tuzhi javani kuskarat aahe
Priya: tu gole milalel ki dab dab dabtos
Priya: maajya shaletil mula halu halu dabtat
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: hal na raja
Prakash: ajun mothe karaychet mala tuzhe gole
Prakash: koni dabala tula shalet?
Prakash: mi vicharato
Prakash: ani gole dabat rahato
Prakash: ohhh
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaahet dogha pora
Priya: dogha milun dabat astat
Prakash: mi tashich tula bedroom madhe neto
Priya: mhanun tar vadleyet
Priya: aata kuthe raja
Prakash: ani bedvar dhakalato
Prakash: eka hatat mazha lamb lavada mi halavat asato
Prakash: ani mag mi tuzhyavar zhopato
Priya: aaya hey kay
Priya: hey nahi karat ttee pora
Prakash: ani mazhi jibh tuzhya tondat gholavato
Prakash: mag ajun pora kay karatat? mi madhech vicharato
Priya: nusta ambe dabtat
Prakash: mazha garam shwas tuzhyat misalato
Priya: mee he ata garam hote
Prakash: tu chokhalas konacha lavada?
Priya: ani tula tondat tond dete
Prakash: mi vicharato
Priya: mee manene nahi bolte
Prakash: tondat tond gholtay
Priya: ani parat tula odun tujya tondat tond dete
Priya: mee ajun varun nagadi aahe pan khali frock ajun aaahe
Prakash: ani hatane gole dabatoy
Prakash: ohhh
Prakash: aahhhh
Prakash: mi halu hat khali neto ani 2 bot pucchit khupasato
Prakash: ani botani aat baher karato
Prakash: ohhh
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: aahhh
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: tuzhe pay fakavato
Prakash: ani botani aat baher karato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ohhhh
Prakash: aahhh
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kay hey prakash aaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: kay chir aahe
Priya: ohhhhhh kay taklas puchit
Prakash: solid tight
Prakash: bot takli aahet
Prakash: lavada jayala jaga kartoy
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: ohhhh duktay
Prakash: mi tasach khali yeto ani khaskan panty odhato
Prakash: mala gulabi kovali pucchi disate
Prakash: javan kacchi pucchi
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aare nagdi kelis mala
Prakash: mi tuzhe pay fakvun chiret tond ghalato
Priya: mala bhiti vatayala lagli aahe
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: mee bed jorat pakdun thevate
Priya: pan maaji puchi ajunn chatayala deuu karte
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ghabaru nakos thodyach velat mi tula zhavanyat expert karen
Prakash: mag tu aapan houn mazha aat gheshil
Prakash: aapan hun mala gand deshil
Prakash: mi hasato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ani todane pucchi chatato
Prakash: ohhhh
Prakash: kay puchi aahe
Prakash: malai jashi
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: maji gulabi puchi oli houu lagli aahe
Prakash: mag mi mazha lavada tuzhya pucchivar thevato
Priya: mee dole ughadte
Priya: ani khali bagate
Priya: lauda bagun ghabarte
Priya: ehh prakas
Prakash: khali jad lavada asato
Prakash: bol
Priya: nahi jaanar aat madhe
Prakash: mi lavada pucchivar halavat asato
Prakash: thoda ola kar mag jail
Prakash: mi tula basayala sangato
Priya: mee baste
Priya: ani tujya kade nagadi bagat aste
Prakash: mi bed pasun bajula hoto ani tuzhya othavarun hat firavato
Prakash: ani 2 bot tuzhya tondat deto
Priya: mee teh chatu lagate
Priya: aaummm
Prakash: eka hatane lavada halavato
Priya: aummmmmmmmmmm
Priya: aummmmmmmmmmmmm
Priya: mee toh bhar bhar chatu lagate
Priya: aaummmmmmm
Priya: dole band karun bot chatu lagate
Prakash: ani mag bed var ubha rahun lavada tula chokhayala sangato
Prakash: mazha kala ubha lavada
Prakash: tuzhya hatat ghyayala sangato
Prakash: ani mag haluvar tondat ghyayala sangato
Priya: mee toh bagate
Priya: ani haste
Priya: bhaltach petla aahes
Priya: shevanta la sudha asach chokayala dilas
Priya: ka?
Prakash: ho
Prakash: tu petavalas mala
Priya: mee maajhe najuk haath tujya bullyavar thevate
Prakash: ohhh
Priya: ani halu halu ghatt karu lagate
Prakash: mi shaharato
Priya: ek hatat toh mavat nahi
Priya: me doni haath tya var thevate
Priya: ani halu halu lund cholu lagate
Prakash: ani mi to halutuzhya othanvar thevato
Priya: mee phude hote ani lund chatu lagate
Prakash: ohhh
Priya: lauda ola karu lagate
Prakash: aaahhh
Prakash: ahhh
Priya: poorna motha jaad lund ola houu lagto ani ajun vadtoy
Prakash: kay jadu aahe othat
Prakash: ohhh
Prakash: lund solid tight hoto
Priya: mee aata bulla tondat ghete ani poorna tondat ghalte
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaummmmmmmmmmm
Priya: aaaummmmmmmm
Prakash: ani mi aat baher karu lagato
Prakash: tuzhya tondat purna lund kombato
Priya: mala toh swaas gheuu det nahi
Priya: pan me tari he chat chat chatte aahe
Priya: chokte aahe
Priya: aaaaaaaaaaaaaummmmmmm
Priya: aaaaummmmmmm
Prakash: mag mi lavada kadhun gheto ani tula bed la tekavato……tuzhe pay fakvun havet varati karato
Prakash: ani mhanato ughadala pucchicha daravaja
Priya: tujyasathi aahe raja
Prakash: ani mag lund chirevar theun halu halu dhakka deto
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: mazha lund thoda aat jato
Priya: mee ordu lagate
Prakash: mi parat dhakka deto
Priya: nahi nahi nakop nakop prakash sonya nahi jaat
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: ohhhhhhh nahi jaanar plssss nako na
Prakash: ani aardha aat ghusavato
Prakash: ohhhh
Prakash: chup
Prakash: aaj pucchi fadnar tuzhi
Prakash: mi dhakka deun lund aat ghalato
Prakash: ohhh
Prakash: mi oradato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: nako na sonya nako na
Priya: nako chodu mala
Priya: sod na
Priya: plssss aaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ani mag aat baher aat baher halu halu karu lagato
Priya: aaaga aai ga
Prakash: mazhe hat tuzhe gole dabat aahet
Priya: shevanta la chod mala nako plssss
Priya: tu majya angavar yetos
Prakash: ani khalun pucchi marat aahe
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: sap sap
Prakash: sap
Priya: maaji puchi poorna fulleli aahe tujya laudyane
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaag aai ga
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: mi bailasarakha marat asato
Prakash: zhav
Prakash: zhav
Priya: ohhhh prakash sod na sod na
Prakash: zhav
Prakash: ohhhh
Priya: tu mala bed var donhi haath dabun
Prakash: pucchichya panyane aata mazhi action smmoth hote
Priya: zhavu lagtos
Prakash: ho
Prakash: solid
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ranati
Prakash: sap
Prakash: sap
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: zhavzhavat
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: yesss
Prakash: yessss
Prakash: deva
Priya: ohhhh sonya sonya ooooooooooo
Prakash: ohhh
Priya: aaga aai ga
Priya: zhavtoy mela
Prakash: mi pucchi solun kadhato
Priya: zhavadya sod na
Priya: maje pay ajun fakavte
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ohhh
Prakash: mi hatane pay pakadato ani khali marat rahato
Prakash: zhali tuzhi pucchi tayar
Prakash: mi mhanato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: aata konachahi ghe aat
Prakash: ohhh
Priya: ranti melya sod sod na
Priya: aata nako
Prakash: aaaahhh
Priya: duktay re plssss duktay
Priya: na aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: aafhi sangitla hota na
Prakash: aata bhog
Prakash: zhav
Prakash: ohhh
Prakash: mi tula ulati karato
Prakash: ani magun pucchi maru lagato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: ani gole dabu lagato
Priya: mee bed che railking ghatt pakadte
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: gand halat aahe
Priya: mee don dhopra varti swatala sambhalat aahe
Prakash: ani pucchi marali jat aahe
Prakash: mi tuzhi kambar pakadato ani magun maru lagato
Prakash: ohhh
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: pucchi lal hoye
Priya: raja raja aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: hote
Priya: rajjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: nako na
Priya: sod na
Priya: udya maar aaj nako
Priya: duktay na re
Priya: aaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: mag mi tula ajun jorat zhavato
Prakash: sap sap
Prakash: aahhh
Prakash: chal gadit zhavuya mi sangato
Prakash: gadit tuzhi gand marato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: nako nako aaaaaaaaaaaaa
Priya: zhavadya
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: mi tula ubhi karato ani magun pucchit ubhyane ghusavato
Prakash: aahha
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: aaahhhh
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: ohhhhhh aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: chal tayar ho
Priya: zhavu nakos plsssssssssssss
Prakash: mi pucchi maratana sangato
Priya: kasla
Prakash: aaj tar ashi zhaven ki bas
Prakash: gadit gand marayachi aahe
Prakash: chal
Prakash: mi magun ubhyane marat asato
Prakash: ohhh
Prakash: aaah
Prakash: ani hatane gole dabat asato
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prakash: mi lavada baher kadhato ani tula chatayal sangato…chat ani ho tayar
Prakash: mazha kala kadak bamboo
Priya: ,mee toh chatu lagate
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Priya: ohhhhhhhhhhh
Priya: aaummmmmm
Priya: mee thakli aahe
Prakash: pan mi tuzhi gand marnar asato
Prakash: mhanun tula sexy dress ghalayala sangato ani gadi khadhayala sangato
Priya: bus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: